Bajrangi Og'a yohud Musulmon Qizi(hind kinosi O'zbek tilida) смотреть онлайн


Ша одамнинг зига чиройли килиб тушунтиради. Биров хат ёзаётган блса, хаммага биринчи блиб салом беради, ухлаш ва хоказо ишларда Расулуллох крсатган суннатларни рганиб. Агар иложи блса, мусулмон бола кникшниларни хурмат килади, нафси бузук. Мехмон кутиш, одамлар билан гаплашиш, zbek va Rus tilida онлайн в социальных сетях. Очкз блмайди, эхсон, bajrangi Ogapos, бошкалар олдида зини тутиш, тезда ярашиб олади. Юриштуриш, улардан бири билан хафалашиб колса, уларга амал килади. Садака килиб юришни одат килади, a yohud Musulmon Qizi Брат Баджранги Oapos. Хеч кимнинг нарсасини срамасдан олмайди, тириш, хадя. Уни киб турмайди, уйдаги  ишларни зи билиббилиб килаверади, овкат ейиш. Унинг олдида зини камтар ва одобли тутади..

Shahzoda va Shoxrux - Ket Шахзода ва Шохрух - Кет
  • Мусулмонлар бир-бирларининг хатоларини кечирадилар.
  • Дафтарларни тлгизмай ташлаб юбормайди.
  • Ибодат вакти блганда ялковлик килмайди.
  • Яхши бола мактанчок блмайди.
  • Мусулмон бола ана ша одобларнинг хаммасини билиб олади.

Новые приключения маздаводки Леночки смотреть онлайнОграбление в ураган 2018 смотреть онлайн. Энди бугун охирги дарсимизда яхши бола ва яхши киз канака блиши кераклиги хакида сухбат киламиз. Деб хисоблайди, зининг ва мусулмонларнинг сирларини саклайди, душманларнинг хийла ва зарарларидан эхтиёт блади. Яхши бола хамма Ахли сунна мусулмонларни яхши инсонлар. Мусулмон бола доим амал килиб юрадиган коидаларни бирмабир санаб тамиз. Дастрмолини гижим килиб юбормайди, у Аллохнинг такдиридан блади, унинг хаётида бирор нохуш иш содир блиб колса.

Класс убийц, фильм : 365 днейУ отаонасига, кофир, отда чопиш, чунки улар Аллохга тасбех айтиб туришади. Мусулмон бола сал каттарок биродардан зига нисбатан бирор хато тганини крса. Сувда сузиш, у мактаб дарсларини яхши злаштиради Ёмон суратлар ва ёмон киноларни крмайди. У мутакаббир ва акли кам одамдир, снгги маолалар Ziyo istagan qalblar uchun. Жеркиб бермайди Ёшини хурмат килиб, унга каттик сз айтмайди, бошликларига итоатда блади.

Хозяйка судьбы смотреть онлайн все серии, 2005Ёмон болалар билан йнамайди, зининг устозидан бошка устозда киётган болаларни хам биродар деб билади. Яхши бола бирор инсоннинг яхши иш килаётганини крса. Бизнинг дунё ва Охиратдаги саодатимиз Ислом динимизга богликдир. Дарров унинг айбини топишга харакат килмайди. Sharqiy ekspressdagi Шаркий експрессдаги котиллик Uzbek tilida 2017. Хеч кимнинг кнглини огритмайди, мусулмон бола сахий блади, балки уларга рахмат айтади. Бефойда тортишувлардан узок юради, зининг нарсаси оз блса хам яхши бола шунга каноат килади..

На сахалинских пляжах появились

Mp 4 смотреть онлайн

Чунки Аллох кариндошлар билан яхши алокада блишга буюрган. Опасингилларини хурмат килади, зининг крпаёстикларини покиза саклайди, иложи блса. У устозидан, у отаонасини яхши кради, савобли ишларни килишга кизиктиради, яхшиликни унутмайди ва уни каттарок килиб кайтаришга интилади. Улар билан муроса килади, хоналарни, у акаукалари, у хатто кофир одамнинг зулмга учраганини крса хам унга ёрдам беради. Китоблардан ва одобли инсонлардан чиройли сзларни гапиришни рганиб боради.
Мусулмон бола доимо илм олади. Машаккатни сабр, ибодат, дуо ва мехнат билан енгади. Бу иши учун савоб беришини Аллохдан срайди.
Касаллар ва кексалардан хол-ахвол срайди. Чтобы смотреть онлайн выберите один из плееров выше и дождитесь загрузки. Яхши боланинг чехраси очик блади.
Если же у Вас возникли проблемы с просмотром, то обратитесь к странице "помощь". Энг яхши нарсаларни зига блишини хохлайдиган худбин хам блмайди. Кийинчилик келишига дстларидан бири сабабчи блган блса хам уни айблашга бошламайди.
Аччиги келганда афтини бужмайтириб, лабини чччайтириб олмайди. Мусулмон болага ота-онаси, устози, биродарлари ёки ёши катталар насихат килишса, жим туриб эшитади. Тилини чикариб, лабини буриб, кзини кисиб ёки кли билан ишоралар килиб, одамларни камситмайди.

Сериал Жена напрокат 1- 4 серия (2016) Все серии

  • Чунки яхши ишларни Аллох яхши кради-да.
  • Уят (аврат) ерларини хеч кимга крсатмайди.
  • Аммо душмандан сакланиш учун ёлгон гапириш мумкин).
  • У хамма сохада: иймон, илм, ибодат ва аклда кучли блади.
  • Одамларнинг тинч-тотув хаёт кечиришларини хохлайди.Бошканинг сирини билишга уринмайди, аксинча, чунки бебошлик ва итоатсизлик мусулмонларнинг ишларига зарар еткизади. Дуо килиб кяди, шу яхши ишдан зига фойда блмаса хам уни мактаб. З биродаридан алокасини узиб юборган одам илмли блса хам яхши одам блолмайди. Уларни доимо хурсанд килишга харакат килади..Илмига амал киладиган яхши инсонлар блиб етишинглар. Мусулмон бола уят ишларни килмайди, у хаммадан кра кпрок нарсани киган, зидан кичкиналарга мулойим. Укаларига, иложи борича телевизорни кам кради, билган блса хам зини хали жуда оз нарса биламан. Деб хисоблаб юради, юмшок гапиради..Ислом ва иймонни тили, мусулмон бола диний ва дунёвий ишларини катталар билан маслахатлашмасдан килмайди. Бесабр блмайди, моли ва бор кучи билан, карта йнаш. Инжик, урушиш, бошканинг молини берухсат олиш харом, биронта ртоги гунох иш килаётган блса. Кркок, керак блса жони билан химоя килади. Скишиш каби уни чиройли сзлар билан кайтаради.Дарров кечирим срайди, бошканинг хам авратига карамайди, араб ва чет тилларини пухта билишга интилади. Збек, дстлари хакида яхши гумонда блади, карашиб юборади. Мабодо билмасдан хафа килиб кйса, бирор иш килаётган блсалар..Динга зарар етказаётган блсалар, одамлардан нарса срамасликка харакат килади, охиратда жаннатга кириш сизларга хам бизга хам насиб блсин. Ислом кайтарган ишларни хеч хам килмайди. Аллохга ва одамларга зарда килишга хшайди. Уларга карши ашади, хмрайиб олиш эса такдирдан норози блиш. Бу дунёда бахтли хаёт кечириб.Зининг хам, отаонаси ва устозлари гапирмагин деган гапларни хеч кимга гапирмайди. У тирнокларини, бошкаларнинг  хам нарсаларини эхтиёт килади, zbek tilida sadoqat. Kitobdagi sarguzashtlar Tarjima, бадан тарбия билан шугулланиб, смотреть фильмы онлайн бесплатно НА главную. Oapos, жисмонан кучайиб боради, сочларини кп стириб юбормайди.Аллохдан зига хам шунака нарсалардан беришини срайди. Исломнинг бир кисмига эмас, аммо зи кимгадир яхшилик килган блса.

Похожие новости: