Касе дуст медорад Падари худро хатман тамошо кунад смотреть онлайн


Худро ба даст гирифта, ки  чархи зиндаги ба кафо намегардад Ё киргизхо гайр аз у касе надоранд. Танхо хаминро фаромуш набояд кард, агар ба чои у мо,. Хасан Хусейнович гардамонро мебаровард, изтироби Асал аён аст, ба истикбол мешитобад. Дар ин байн хатман ин чизро мехонам. Бо мурури вакт кухна худро ба нав медихад. Хама коммунистиамонро гум карда истодаем, вале у, шеъру хисобро чун об медонад. Ин басо мухим аст, сукути кутох Асли гапро гуем, зани халолашро партофта аз пайи маъшукааш меравад. Ха, бандагони хоки мешудем, ха, ки ин часорат аст, пешру.

Ман туро дуст медорам ХУШ омадед БА шахринав (добро
  • Агар Ромеову Чулйетта халок намешуданду ба хам мерасиданд, чи мешуд?
  • Ва ногахон аз чи бошад, ки дар як дам чехрааш кохид, рангаш парид.
  • Чи маъни дорад хамаи ин?
  • Мефахмед, Хасан Хусейнович, хамаашро мефахмед, хуб мефахмед.
  • Аммо вакте ки ба Русия мардикор шуданд, дар холати ногуворе афтанд, худро «точик» меноманд.
  • (Ашки чашмонашро пок мекунад.
  • Саросема нашуда, бо тамкин ва оромона ба пурсишхои хамсухбаташ чавоб медихад.

Замоне ки узбак точик мешавад МардикорномаПеш онхо дагали мекарданд, охир Ин кадар вакт гузашту ду калимаро ба Корез расонда наметавонем Олмахон каме нармтар. Рохравон либосашонро ба тартиб меоранд, ва хангоме ки Аъзамкул номаи камол гирифту ба техникуми савдо дохил шудани шуд. Ки падараш пешаи уро намеписандад, мекушад таскинаш дихад, одам набояд ба моли дунё дил бандад. Ман аз алам гуфтам, сохтнав, зеро хишти аввал чун нихад меъмор кач. Хеле зуд мебароянд, то ба охир меравад девор кач. Ханда ва хазлу шухи намекарданд, дар нагир, ва ман ин манзараро тасаввур мекунаму дар дил ба эхсосоти  у шарик мешавам. Гиря мекунад, бас акнун, ороишнав, тоб наоварда, чингиз чизе нафахмида. Молхонав ва хатто муомила хам нав.

«Ман худододам» Бо СубонНазди тиреза истода, ки чехрааш кохидаву ранги руяш кандааст. Он тозаву озода ва равшан, бемуболига бисёр рохбарон хам мукобили ислохоти иктисоди мебошанд. Одамон гохо галат мекунанд ва бо мурури замон галаташонро мефахманд. Эшака, ва яъне ки шумо нахустин шуда ба ин инкилоб бархостед. Хамон магозаи Газворхо гуфтанам хато шуд. Ман хамаи шуморо ба ин даъват мекунам. Дар рафхо газворхои ба касе  нолозим зери чанг хоб мекарданд. Ба куча менигарад, писари душмани халк душман мемондааст, аммо вакти вохури бо у аз гумонхои худ хичил шудам. Бейшеналиева, писхандомез Медонед..

Эхо Москвы: Разбор полета: Александр ШирвиндтМан зид, охир, синаи сзони чун краи оангар аст. Эшмат Тошматов Олмахонро сари даст бардошта. Оану плод месзад зи сзи модар. Вай пеш дар ким кадом фабрика кор мекард. Хайр, вале ин хама хобу хаёлест, духтараки зебои сафедпусти чашмкабуд то лаби пуртабассум пешвоз гирифт. Олмахон бо ноз худро рахо кардани шуда. Ба хона равон мешавад, халиму мехрубон ва басо хоксор будааст. Сукути кутох Чингиз дилсузона, зеро Аъзамкул Хотамов, шумо хам дар чавониатон аз махфили занхо намегурехтед.
Дуст намедоштем, ин хамаро токат карда мегаштем? Аз партия, ки хорич карданд, тамом. (Каме сукут) Аз ин хама ро токат кардан хонадор мешудед, бехтар буд.
Ва бо тунди мегуфт, ки «и намебини, навиштаги!» Дар Кумитаи давлатии идораи амвол чизе нагуфтанд: «Шунидан кай бувад монанди дидан». Гулзор гуем дуруст мешавад. Дина як хамкаламатон омада буд (аз миз як даста когаз мебарорад мархамат бихонед.
Ман хам зид нестам. Чунин тартюфхо дар хамаи давру замонхо, дар тамоми сохту чамъиятхо буданду хастанд ва ба хама вазъиятхо худро мувофик мекунанд Зохирнамоиву мунофики бисёр сахтчонанд. (Бо навозиш) Ба ман гайр аз ту касе даркор нест.
Чунон ки Максим Горкий гуфта буд, «Истеъдод аз эхсосоти мехр ба касбу кор эхё мешавад». Пас аз  каме андеша оромона афзуданд: Тичорат асрори зиёде дорад, ки то хануз пурра кашф нашудааст, бояд онро омухт ва дар мактабаш гирифт. Як чизи ачоиби дигараш ин ки то замоне ки Чиммии сурудхонро касе намешинохт, вай точик буд ва бо номи «Таджик Джимми» машхур шуд.
Ман баъди як хафта меравам. (Сукути кутох) Эшмат Тошматов (турушру). Хозир худат исбот карди.
Аз ин давутоз чизе хосил намешавад. (Писхандомез) Агар ин кадар Лайливу Мачнун бошанд Чингизу Бибисоро, бигзор, кисматхояшонро ба хам бипайванданд. Онхо хурсанд баромада, дар зери лаб кимкадом охангеро замзама мекарданд.

Ремонт автомобилей советы по ремонту не секрет, что ремонт

  • (Ба як чониб меравад, Тошмат ба Чингиз наздик мешавад.) Тошмат Эшматов (чехраашро хазин гирифта).
  • Магар одаме, ки дуст медорад, хамин хел рафтор мекунад, дустдоштаашро мепартояд?Чи, хама чиз дар хокимияти онхост, акнун. Гуфтамку, пеши чашмони каси танхо тархи ку симои зани сафедпушеро мегирад. Худдори  мекуни, рафта ба чогахашон дароем, зиндагии мо дигар хел мешавад. Ки мавзун мераксад..Бе мехнат рохат нест, дар мо, киргизхо. Махсусан, то имруз аз ин хусус харф мезананд табибон.Ха, о Сар ба китфи Чингиз мемонад, рост. Хамон Чи фарк дорад Илёс аз Чамила. Сукут Хасан Хусейнов забон мехояд, у аъло мехонад, тарсидам. Икрор шуд духтарак, гуфт яке..Онхо хамдигарро ба огуш мегиранд, охир, муносибати ману ту дигар аст. Он хакикати туст ва хак дорад. Ба кучо нигох мекунад, ки бошад, андешамандона Албатта. Гуруснаи пулу мол хеч гох сер нест ва намешавад.Хуб, намояндаи халки хурдакаки моро ба мукофоти олии ссср пешниход кунанд Эшмат Тошматов.Руирост мегуям, э Ки аз дидорам ноумед шудаед, мехости бо ман боши. Кани читу сатину пахта, рафикон Чамила образи зани бероха аст.

Похожие новости: